Nieuwsbrief

Nieuwsbrief S(w)ingTime

Nieuwsbrief S(w)ingTime
27-1-2020
Beste S(w)ingTimers,
Met enkele kersverse bestuursleden in de gelederen en een herschikking van bestuursfuncties leek het ons goed
jullie middels deze nieuwsbrief even ‘bij te praten’ met betrekking tot een aantal zaken.
Tijdens de EERSTE bestuursvergadering (na de Algemene Ledenvergadering) zijn we tot de volgende
‘zetelverdeling’ gekomen:
Voorzitter: Marianne van der Galien (contactpersoon commissie choreografie)
Vicevoorzitter: Yvon Oosterlaar
Secretaris: Jan Tempelman / Yvon Oosterlaar
Penningmeester: Ellen Schippers
Vervangend penningmeester: Charmaine van der Donk (contactpersoon kledingcommissie)
Bestuurslid: Harjan Metselaar (contactpersoon repertoire/ activiteitencommissie)
Bestuurslid Wim Damming (contactpersoon concertcommissie)
Commissies en aanvullende functies binnen S(w)ingTime
 Repertoire commissie
o Harjan Metselaar, Diana Bruins, Rianne Dijk en Mirranda Bruins
 Concert commissie
o Wim Damming, Gerard ten Kate, Beatrijs Everts, Germa Kat, Linde Renker en
Adriaan van Elburg
 Activiteiten commissie
o Harjan Metselaar, Mirranda Bruins. Geke van Elburg, Roelien Bril, Rolanda Hulleman en Jennie
Damming
 Choreo commissie
o Marianne van der Galien, Betsie van Elburg, Yvon Oosterlaar en Mirranda Bruins
 Kleding commissie
o Charmaine van der Donk, Rolanda Hulleman, Vita Hoekstra en Gerda Metselaar
 Speakers bij optredens
o Beatrijs Everts en Geke van Elburg (onder voorbehoud)
 Facebook onderhoud
o Beatrijs Everts en Annelies Tempelman
 Website onderhoud
o Dick van Elburg
 Informatie voorziening
o Germa Kat
 Geluid en techniek
o Jan Egberts
De afgetreden mensen uit het bestuur, commissies of op wat voor manier ze betrokken waren bij het koor, worden bedankt voor hun inzet.
Verder zijn er tijdens die vergadering nog een aantal andere zaken besproken.
 Contributie verhoging
o Met instemming van de Algemene Ledenvergadering wordt de contributie, per 1 maart met
1 euro verhoogd, van € 15,00 naar €16,00. De leden worden verzocht dit zelf te regelen bij hun
bank.
 Repetitierooster:
o dinsdag avond
o Bij wijzigingen van een repetitieavond volgt zo snel mogelijk bericht
 Agenda optredens
o Zaterdag 23 mei: Korenfestival Holten
o zaterdag 30 mei: Dedemsvaart Natuurlijk
o zaterdag 6 juni: Amusing Hengelo
o zondag 28-6: Bad Rothenfelde
o zaterdag 4-7: Op ’n kleppe Hardenberg
o zaterdag 12-9 Monumentendag Dedemsvaart
o zaterdag 19-9: Surhuisterveen
o zondag 20-9: Pedaal Vocaal
o December
 Kerst
 Kiekjes dagen: Gashouder Dedemsvaart
De concertcommissie heeft bovenstaande optredens met daarbij de opgegeven datums nog niet definitief
bepaalt. Het is verstandig, daar waar mogelijk, genoemde datums alvast in je agenda te noteren.
Nadere gegevens worden zo snel als het kan aan jullie doorgegeven.