Nieuwsbrief

Nieuwsbrief S(w)ingTime

11 april 2018

Beste S(w)ingTimers!

Met enkele kersverse bestuursleden in de gelederen en een herschikking van bestuursfuncties leek het ons goed jullie middels deze nieuwsbrief even ‘bij te praten’ met betrekking tot een aantal zaken.

Tijdens de eerste bestuursvergadering (na de Algemene Ledenvergadering) zijn we tot de volgende ‘zetelverdeling’ gekomen:

Voorzitter:                          Hans de Vries
Secretaris:                         Yvon Oosterlaar
Penningmeester:               Ellen Schippers
Bestuurslid:                       Hanneke van Dijk (ondersteuning secretariaat)
Bestuurslid:                       Henk de Jonge (contactpersoon Concertcommissie)

Deze samenstelling is door Dick van Elburg reeds op onze internetsite gezet.

Verder zijn er tijdens die vergadering nog een aantal andere zaken besproken.

Nu is het (uiteraard) niet onze bedoeling om alle agendapunten welke tijdens de bestuursvergaderingen worden besproken middels een nieuwsbrief of anderszins te publiceren,  maar we wilden jullie de volgende items niet onthouden:

 • Afwezigheid tijdens repetitie/optreden
 • Indien iemand langere tijd niet aanwezig kan zijn op de repetities wordt gevraagd dit even te melden aan het secretariaat.
 • Het bestuur gaat de afwezigheid van koorleden registreren. Mocht blijken dat een lid langere tijd afwezig is tijdens repetities of zelden aanwezig is bij optredens, dan gaat het bestuur een gesprek aan met dit lid.

 

 • Plaats tijdens optredens:

Alleen koorleden die zich definitief hebben aangemeld voor een optreden/concert zullen een vaste positie aangewezen krijgen door de choreocommissie. Bij latere aanmelding, “misschien” dan wel veelvuldig afwezig zijn tijdens de repetities, beslist de choreocommissie of diegene al dan niet mee mag doen met het concert.

 • Nieuwe leden:
 • Heren zijn volop welkom. Mbt de vrouwen geldt een ledenstop.
 • Een repetitie bijwonen kan alleen als er GEEN ledenstop is. Iemand die belangstelling heeft kan altijd op een wachtlijst gezet worden en als er een plek vrij is zal diegene uitgenodigd worden om een keer te komen kijken.

 

 • Repetitierooster:
 • dinsdag 1 mei geen repetitieavond
 • dinsdag 3 juli laatste repetitieavond
 • dinsdag 4 september start nieuwe seizoen
 • Agenda optredens
 • zaterdag 19 mei Hapjesdag ‘Dedemsvaart Natuurlijk’
 • zaterdag 2 juni ‘Amusing Hengelo’
 • zaterdag 15 september ‘Korendag Surhuisterveen’ OF
 • zondag 16 september ‘Pedaal Vocaal’ te Annen

Nader bericht volgt!